5.jpg
"קבל את הילד ביראה, חנך אותו באהבה ושלחהו לדרכו בחירות"
 רודולף שטיינר

בית ספר "מעיין" קם בשנת 2009 בקיבוץ רבדים על ידי הורים ומחנכים שחיפשו להגשים את תפיסת עולמם החינוכית ולאפשר לילדי כל האזור לבחור בחינוך הקשור לאדמה ולרוח ואשר נעשה באהבה ובאמונה. מאז מהווה בית הספר אבן שואבת לילדים ולהורים מכל האזור (רחובות, נען, סתריה, גני הדר, מזכרת בתיה, כפר ביל"ו, גדרה, ישובי גדרות, בצרון, נווה מבטח, חצב, רבדים ועוד…). משנת 2015 בית ספר "מעיין" הוא בית ספר מוכר שאינו רשמי אשר פועל מכיתה א' עד ו', בשאיפה ובהתכוונות לצמוח עד כיתה ח'.

תהליכי הלימוד הנם אומנותיים ויצירתיים ככל האפשר ומשלבים בתוכם תחומי אומנות רבים כגון: ציור, רישום, תנועה, פיסול, שירה, מוזיקה ועוד. הלימוד בבית הספר בשנים הראשונות של בית הספר היסודי אינו תכליתי, מכוון לידע ואינפורמציה בלבד ומופשט, אלא מלא חיים, אומנות ותהליכי יצירה, תנועה ועבודה.
המטרה של בית הספר אינה רק ללמד, אלא לטפח את ישותו השלמה והיצירתית של כל תלמיד ותלמידה הנמצאים בו. תחומי הלימוד משמשים בשנים אלו ככלי וכאמצעי לטיפוח זה, ולא כמטרה בפני עצמם. לכן גם אין מבחנים בשנים הראשונות ותהליכי ההערכה יוצאים מתוך הקשר הבלתי אמצעי בין המחנך והילד.

תוכנית הלימודים של בית הספר עוקבת בקוויה העיקריים אחר תכניות הלימודים של משרד החינוך בתחומי הלימוד השונים, עם שינויים והתאמות שנובעים מרוח חינוך ולדורף.
דגש חשוב בשנות בית הספר היסודי הוא קשר של סמכות בין התלמידים למבוגרים המלווים אותם - המורים וההורים. מחנך או מחנכת בבית ספר וולדורף מלווים את הכיתה לאורך מספר רב של שנים, מה שמאפשר בנייה של  מערכת יחסים יציבה ואוהבת, שיש בה אפשרות להתפתחות משותפת ולהתבוננות מעמיקה בילד לאורך שנות לימודיו והתפתחותו בבית הספר.

משנת הלימודים תשפ"א (2020) הפך בית הספר לממלכתי ורשמי במשרד החינוך, ובית ספר ייחודי לבחירה במועצה האזורית גזר.