צוות בית הספר

 
מנהלת

 תמר לאור
צוות נושא

עידית ברקת, תמר לאור, מוטי עמיר, רחל פילץ ואבי קורן

מנהלנית

אורלי חזון

maayan (163).jpg
1.jpg

מחנכות הכיתות

מורי המקצועות

מערך התרפיות הבית ספרי