צוות בית הספר

 
מנהלת

 תמר לאור
צוות נושא

עידית ברקת, תמר לאור, מוטי עמיר, רחל פילץ ואבי קורן

מנהלנית

אורלי חזון

מחנכות הכיתות

מורי המקצועות

מערך התרפיות הבית ספרי

  • Facebook Social Icon

 בית ספר מעיין, חינוך אנתרופוסופי
קיבוץ נען | 074-7046333 | פקס.08-9219899 | 
office@maayan-school.com