תהליך הקליטה לבית ספר "מעיין"

משנת הלימודים תשפ״ב, ספטמבר 2021, בית ספר ״מעיין״ הופך להיות בית ספר לבחירתם של תושבי המועצה. בית הספר מיועד למשפחות המעוניינות להעניק לילדיהם חינוך ברוח האנתרופוסופיה.

קליטה לבית ספר "מעיין" 

הורים המעוניינים לרשום את ילדם לבית הספר, יוזמנו ל"בוקר פתוח" בבית הספר בו יצפו בפתיחת הבוקר בכיתות השונות ולאחריו יפגשו עם צוות בית הספר לשיחה אודות שיטת החינוך ודרך הלימוד בבית ספר "מעיין". לאחר מכן יוזמנו ההורים להרצאה נוספת.

בימי ״קורונה״ ההורים ירשמו דרך אתר המועצה לשלוש הרצאות המתארות את חינוך ולדורף ואת רוח בית הספר, על מנת להבין ולהתוודע לדרך הייחודית של בית הספר. 

השתתפות  במפגשים הינה חובה וחלק בלתי נפרד מתהליך הרישום.

כל משפחה תקבל ערכת רישום עם טפסים להורים ולגננת /מורה אותם ימלאו ויחזירו למזכירות בית הספר. לקראת פסח יערכו מפגשי היכרות עם הילדים וההורים. בניית הכיתה תעשה על פי הגרלה, תוך כדי התחשבות בהתאמת בית הספר ואפשרותו לתת מענה לכל צרכיו של התלמיד, איזון בין בנים ובנות וגודל הכיתה. 

עקב המשמעות שמייחס חינוך ולדורף לגיל הבשלות הנפשית לבית-הספר, נקבע מועד העלייה האחרון לכיתה א' ל 30.6.  ( קבלת ילדי יולי אוגוסט היא על פי בשלות ומוכנות הילד).

קליטת ילדים באמצע שנה

הורים הרוצים לצרף את ילדם לבית הספר במהלך שנת הלימודים יוזמנו לשיחה אישית עם צוות בית הספר. בתום השיחה יקבלו ההורים טפסי רישום. לאחר מילוי השאלונים השונים יוזמן הילד למפגש היכרות עם הצוות ובמידה ויש התאמה יוזמן לביקור של מספר ימים בכיתה אליה הוא מיועד להצטרף.  

בית הספר שומר על זכותו לקבל תלמידים המתאימים לרוחו החינוכית, ומצפה מתלמידיו וממשפחותיהם לכבד את ערכי בית הספר. 

בכל מקרה קבלת תלמיד מותנית בכך שיש מקום בכיתה הרלוונטית.